برگزاری دوره آموزشی بتن آماده – ویژگی ها (استاندارد ملی شماره 6044)

اولین دوره آموزشی مدیران کنترل کیفیت در روزهای یکشنبه و دوشنبه موررخ 30 و 31 تیر ماه در سالن اجتماعات این انجمن با تدریس آقای مهندس رحمتی و حضور مدیران کنترل کیفیت واحد های تولیدی برگزار شد.