دوره آموزشی بتن آماده – ویژگی ها (استاندارد ملی شماره 6044)

دوره آموزشی بتن آماده – ویژگی ها (استاندارد ملی شماره 6044)
برای مدیران کنترل کیفیت واحد های تولیدکننده سیمان در روزهای چهار شنبه مورخ 98/05/23 و پنج شنبه مورخ 98/05/24 در سالن اجتماعات این انجمن با تدریس آقای مهندس رحمتی برگزار شد.