دومین دوره آموزشی رانندگان تراک میکسرها

دومین دوره آموزشی رانندگان تراک میکسر روز یکشنبه مورخ 98/05/27 با حضور تعدادی از رانندگان تراک میکسرهای واحدهای تولیدی بتن آماده استان تهران با تدریس جناب سرهنگ موسوی پناه نماینده پلیس راهور و جناب آقای مهندس رحمتی و با حضور نماینده اداره کل آموزش فنی و حرفه ای برگزار شد.