برگزاری جلسه ای با حضور تولیدکنندگان بتن آماده دارای نشان استاندارد استان تهران در مورد مسائل مربوط به بتن آماده

بر اساس برنامه ریزی انجام شده، جلسه ای با حضور تولیدکنندگان بتن آماده دارای نشان استاندارد استان تهران روز چهارشنبه مورخ 98/06/06 از ساعت 10 الی 15 در سالن پذیرایی نیکان برگزار شد. در این جلسه رواسای انجمن های صنفی تولیدکنندگان بتن آماده استانهای اصفهان، فارس، قم و همدان نیز حضور داشتند و در مورد مسائل مربوط به بتن آماده بحث و تبادل نظر انجام شد.