اولین دوره آموزشی سرپرستان تولید و اپراتورهای بچینگ پلانت

اولین دوره آموزشی سرپرستان تولید و اپراتورهای بچینگ پلانت روز یکشنبه مورخ 98/06/24 با حضور تعدادی از سرپرستان تولید و اپراتورهای بچینگ پلانت واحدهای تولیدی بتن آماده استان تهران با تدریس جناب آقای مهندس رحمتی و با حضور نماینده اداره کل آموزش فنی و حرفه ای برگزار شد.