پنجمین دوره آموزشی رانندگان تراک میکسرها

پنجمین دوره آموزشی رانندگان تراک میکسر روز یکشنبه مورخ 98/06/31 با حضور تعدادی از رانندگان تراک میکسرهای واحدهای تولیدی بتن آماده استان تهران با تدریس جناب سرهنگ موسوی پناه نماینده پلیس راهور و جناب آقای مهندس رحمتی و  با حضور نماینده اداره کل آموزش فنی و حرفه ای برگزار شد.