اولین همایش ملی سنگدانه، یازدهمین کنفرانس ملی بتن و هفدهمین همایش روز بتن

اولین همایش ملی سنگدانه، یازدهمین کنفرانس ملی بتن و هفدهمین همایش روز بتن روز های یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه مورخ 14، 15 و 16 مهر ماه سال 1398 بزرگداشت استاد احمد حامی با موضوعیت “چشم انداز توسعه بتن در صنعت ساخت در افق 1404” و با سخنرانی آقای محرم کریمی دبیر انجمن با موضوع نمونه برداری استاندارد بتن آماده و سنگدانه و همچنین با تشکیل کارگاه آموزشی با تدریس آقای مهندس علیرضا رحمتی با موضوع بررسی نقش سنگدانه و هوای گرم در کیفیت بتن آماده با توجه به چشم انداز 1404 برگزار شد.