برگزاری جلسه با تولیدکنندگان بتن آماده شهرستان دماوند و حومه
جلسه مذکور با حضور آقای دکتر رئیسی و نمایندگان انجمن و تمامی تولیدکنندگان بتن آماده دماوند و حومه در تاریخ 1403/02/27 به میزبانی مدیریت شرکت ژیابتن آقای کاظمی برگزار و آنالیز قیمت بتن آماده و حمل و نقل و پمپاژ سال ۱۴۰۳ تصویب و ابلاغ گردید.