برگزاری دومین جلسه از جلسات دوره ای اعضای هیات مدیره با تولیدکنندگان بتن آماده
جلسه مذکور با حضور اعضای هیات مدیره و تمامی تولیدکنندگان بتن آماده غرب استان تهران در تاریخ 1402/12/14 به میزبانی شرکت خانه بتن جهت تشریک مساعی و بررسی موارد مختلف صنفي برگزار شد.
در این جلسه تولیدکنندگان بتن آماده راجع به مسائل و مشکلات این منطقه صحبت و پیشنهاداتی راجع به بهبود بعضي امور صنفي ارائه دادند و مقرر گردید مشکلات غرب تهران در مورد پلیس راهور و مسائل ترافیکی، سوخت، ماليات و… از طریق انجمن پیگیری شود.
در خاتمه از مدیریت محترم شرکت خانه بتن آقای مهندس شعیبی بابت میزبانی این جلسه تقدیر و تشکر به عمل می آید.