گشت مشترک انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی ایران و اداره کل استاندارد استان تهران برای جلوگیری از فعالیت تولیدکنندگان بتن آماده غیر مجاز
در این گشت مشترک که در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 1402/10/30 و 140/11/01 از تعدادی از واحد های تولیدی بتن آماده غیر مجاز بازدید به عمل آمد، و طی آن شرکت های “سازه بتن شرق به آدرس: رودهن، ابتدای بزرگراه کنارگذر جنوبی بومهن” و “پارسا بتن (آذر بتن) به آدرس: جاده شهریار به آدران، بعد از شاهدشهر، جنب نمایندگی سایپا پلمپ گردیدند.
لذا خواهشمند است در صورت مشاهده فعالیت واحد های فوق الذکر یا فک پلمپ و همچنین اطلاع از فعالیت واحدهای تولیدی بتن آماده غیر مجاز در اسرع وقت به اداره کل استاندارد استان تهران و یا انجمن بتن مورد مربوطه را اطلاع فرمایید.