تولیدکنندگان بتن آماده گاما بتن-بتن ملی، صخره بتن، پولاد پادیر تهران و سازه بتن ناودیس پلمپ شدند.

گشت مشترک انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی ایران و اداره کل استاندارد استان تهران برای جلوگیری از فعالیت تولیدکنندگان بتن آماده غیر مجاز
در این گشت مشترک که مورخ 1402/10/06 از تعدادی از واحد های تولیدی بتن آماده غیر مجاز بازدید به عمل آمد، که طی آن شرکت “گاما بتن – بتن ملی” به آدرس: پرند، فاز شش، بلوار رسول اکرم پلمپ شد و در شرکت های ” صخره بتن” به آدرس: پرند، فاز شش، بلوار خلیج فارس و ” پولاد پادیر تهران” به آدرس: پرند، فاز شش، بلوار امام علی ممانعت از پلمپ صورت گرفت.
همچنین خط تولید شرکت “سازه بتن ناودیس” تولید کننده بلوک های سبک و سنگین به آدرس: پرند، فاز شش، بلوار رسول اکرم پلمپ شد.
لذا خواهشمند است در صورت مشاهده فعالیت واحد های فوق الذکر یا فک پلمپ و همچنین اطلاع از فعالیت واحدهای تولیدی بتن آماده غیر مجاز در اسرع وقت به اداره کل استاندارد استان تهران و یا انجمن بتن مورد مربوطه را اطلاع فرمایید.