حضور در جلسه کمیته تخصصی هئيت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار جلسه مذکور که در تاریخ 1402/10/12 در محل ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ با رياست دكتر سياح با حضور نمایندگان دادستانی کل کشور، بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور، اتاق اصناف ایران، اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و مجلس شورای اسلامی، سازمان صمت و … با موضوع اصلاح بندی در دستورالعمل هیات وزیران به منظور حذف روزهای تعطیلی صنعت بتن آماده در شرایط اضطرار آلودگی هوا برگزار گرديد، در اين جلسه دبیر انجمن آقای دکتر محمدحسین رئیسی با ارائه گزارشات کارشناسی نسبت به سهم ناچیز آلایندگی صنعت بتن آماده در تشدید آلودگی هوای تهران تاكيد و از درخواست خروج این صنعت از صنایع آلاینده دفاع به عمل آوردند كه در نتيجه آن مقرر شد تا وزارت صمت و وزارت اقتصاد در جهت اصلاح دستورالعمل اقدامات لازم را انجام دهند.