سخنرانی آقای دکتر رئیسی
دبیر و عضو هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی ایران در همایش بزرگداشت روز مهندس مورخ 1402/12/03 واقع در تالار لیدوما نسیم شهر گلستان به میزبانی شرکت جهاد بتن قوامی در خصوص نقش مهندسین در فرهنگ سازی به منظور ارتقا کیفیت بتن آماده در صنعت ساختمان
در این همایش اعضا شورای شهر و شهرداری اسلامشهر، اعضای نظام مهندسی و آقای مهندس قربانخانی رئیس سابق نظام مهندسی ساختمان استان تهران حضور داشته اند.