سخنرانی آقای مهندس رحیمی رییس هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی ایران در افتتاحیه دومین نمایشگاه بین‌المللی بتن آماده، قطعات بتنی و صنایع وابسته ایران در محل نمایشگاه شهر آفتاب