گشت مشترک انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی ایران و اداره کل استاندارد استان تهران برای جلوگیری از فعالیت تولیدکنندگان بتن آماده غیر مجاز
در این گشت مشترک که در روز شنبه مورخ 1403/02/29 از تعدادی از واحد های تولیدی بتن آماده غیر مجاز بازدید به عمل آمد، و طی آن شرکت های “البرز بتن به آدرس: صفادشت، جنب شهرک صنعتی صفادشت، روستای شش، خیابان ارم” پلمپ گردید.
لذا خواهشمند است در صورت مشاهده فعالیت واحد فوق الذکر یا فک پلمپ و همچنین اطلاع از فعالیت واحدهای تولیدی بتن آماده غیر مجاز در اسرع وقت به اداره کل استاندارد استان تهران و یا انجمن بتن مورد مربوطه را اطلاع فرمایید.