گشت مشترک انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی ایران و اداره کل استاندارد استان تهران برای جلوگیری از فعالیت تولیدکنندگان بتن آماده و محصولات پیش ساخته بتنی غیر مجاز
در این گشت مشترک مورخ 1402/12/19 از تعدادی از واحدهای تولیدی محصولات پیش ساخته بتنی غیر مجاز بازدید به عمل آمد؛ که طی آن شرکت های “تیرچه نظافت”، “بلوک زنی نائب” و “بلوک زنی سعیدی” به آدرس: حسن آباد خالصه، خیابان احسانی راد، روبروی پژوهشگاه، باغ افشار پلمپ شدند.
لذا خواهشمند است در صورت مشاهده فعالیت واحد های فوق الذکر یا فک پلمپ و همچنین اطلاع از فعالیت واحدهای تولیدی بتن آماده غیر مجاز در اسرع وقت به اداره کل استاندارد استان تهران و یا انجمن بتن مورد مربوطه را اطلاع فرمایید.