معرفی دو جلد کتاب در صنعت ساختمان (سه گام در بتن و سیستم مدیریت کیفیت در بتن آماده)
نویسندگان کتاب های مذکور دکتر محمد کربلایی علی و مهندس مهدی عبدی بیان داشتند تالیف این دو کتاب مسیری روشن در انتقال تجربه و دانش به صنعت ساختمان است. محمد کربلایی علی عضو کمیته فنی انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی ایران افزود: موفق شدیم طی این سال ها دو جلد کتاب را تالیف کنیم و بر حسب وظیفه تقدیم به جامعه بتن آماده کشور نماییم. عنوان کتاب اول سیستم مدیریت کیفیت در بتن آماده وعنوان کتاب دوم سه گام در بتن با موضوع مدیریت، کیفیت و رضایت است.
کربلایی علی گفت: در این کتاب سعی شده محتوایی روان قابل فهم و به نقل از اساتید و صاحب نظران جامعه بتنی ایران متنی جذاب و کارآمد داشته باشد. در ادامه کربلایی علی اذعان داشت: یکی از ویژگی های منحصر به فرد این کتاب این هست که متنی که برای محتوای این کتاب تدوین شده است مطابق با شرایط واقعی جامعه هدف یعنی جامعه و صنعت بتن آماده است.
وی گفت: ما با افتخار در مسیر توسعه و پیشرفت صنعت بتن آماده کشور گام برداشتیم و بی شک این راه ادامه دارد. مهدی عبدی نویسنده و پژوهشگر صنعت بتن آماده کشور بیان داشت: کتاب سه گام در بتن حاصل سالها تجربه و دانش عملی ما بوده که با توجه به شرایط موجود بهترین مسیر را به سمت ایده آل و مطلوب در کارخانجات بتن آماده معرفی می نماید،
این کتاب مشکلات کارخانجات بتن آماده را جمع آوری کرده و به شیوه علمی و قابل اجرا راه حل هایی را ارایه کرده است. در پایان عبدی افزود: ما معتقدیم این کتاب به مدیران کمک می کند تا استانداردهای موجود در زمینه های مدیریت، کیفیت و رضایتمندی را در تمام لایه های شرکت ایجاد نمایند.