گردهمایی بزرگ سازندگان، انبوه سازان و مهندسان برتر کشور با رویکرد کاربرد مقررات ملی در صنعت ساختمان

گردهمایی بزرگ سازندگان، انبوه سازان و مهندسان برتر کشور با رویکرد کاربرد مقررات ملی در صنعت ساختمان با حضور مقامات دولتی، انبوه سازان و مهندسین برتر کشور در تاریخ 1402/08/26 در سالن همایش شهید آوینی در هتل استقلال برگزار گردید.
در این همایش جناب آقای دکتر محمد کربلایی علی عضو کمیته فنی این انجمن در مورد تعامل سازندگان صنعت ساختمان و تولید کنندگان بتن آماده پیرامون چرخه کیفیت و اهمیت بتن آماده به عنوان شاخصه اصلی کیفیت صنعت ساختمان با رویکرد افزایش طول عمر ساختمان در کشور سخنرانی نمودند.