گشت مشترک اداره کل استاندارد استان تهران و انجمن صنفی بتن آماده ایران برای جلوگیری از فعالیت تولیدکنندگان بتن آماده غیر مجاز

گشت مشترک اداره کل استاندارد استان تهران و انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی ایران برای جلوگیری از فعالیت تولیدکنندگان بتن آماده غیر مجاز
در این گشت مشترک اداره کل استاندارد استان تهران و انجمن بتن در تاریخ 1401/12/20 از تعدادی از واحد های تولیدی بتن آماده غیر مجاز بازدید به عمل آوردند که طی آن شرکت های “توسعه بتن” “مهر بتن” و ” پیشتاز بتن به آدرس: صفادشت، ملارد پلمپ شدند.
لذا خواهشمند است در صورت مشاهده فعالیت واحد های فوق الذکر یا فک پلمپ و همچنین اطلاع از فعالیت واحدهای تولیدی بتن آماده غیر مجاز در اسرع وقت به اداره کل استاندارد استان تهران و یا انجمن بتن مورد مربوطه را اطلاع فرمایید.