بیست و دومین سالروز تاسیس انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی ایران برگزار شد

بیست و دومین سالروز تاسیس انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی ایران در تاریخ ۹۷/۰۸/۲۹ با حضور پیشکسوتان و تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی در محل انجمن برگزار شد