آنالیز قیمت یک متر مکعب بتن آماده با رده مقاومتی C25

نظر به افزایش قیمت سنگدانه ( شن و ماسه) و سیمان و افزایش هزینه حمل و نقل، بدینوسیله آنالیز قیمت یک متر مکعب بتن آماده با رده مقاومتی C25 را به شرح ذیل به اطلاع می رساند.