چالش ها و مشکلات صنعت بتن در شبکه تلویزیونی ایران ‌کالا ، برنامه بارکد مورد بحث قرار گرفت.

مهمانان حضوری : آقایان محرم کریمی دبیر کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی و علیرضا رحمتی رئیس کمیته فنی کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی. در این برنامه چالش ها و مشکلات صنعت بتن مورد بحث قرار گرفت.

قرارداد آموزشی فی مابین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران و انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی ایران

با توجه به قرارداد 5/14831 مورخ 97/11/30 مقرر شد کلیه رانندگان تراک میکسرها – اپراتورهای پمپ های ثابت و دکل – اپراتورهای بچینگ ها به مدت 6 ساعت دوره آموزشی فنی و حرفه ای برای اشتغال به کار در راستای تکمیل مهارت های فنی و حرفه ای و ارتقاء سطح صلاحیت های حرفه ای و توانمندسازی مشارکت کرده و گواهینامه آموزشی دریافت کنند.