جلسه هماهنگی برگزاری دوره های آموزشی رانندگان تراک میکسرها، پمپ ها و اپراتورهای پمپ ها و بچینگ ها

جلسه هماهنگی برگزاری دوره های آموزشی رانندگان تراک میکسرها، پمپ ها و اپراتورهای پمپ ها و بچینگ ها با حضور نمایندگان محترم پلیس راهور ، اداره کل فنی و حرفه ای ، اداره کل استاندارد و انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی ایران و نائب رئیس کانون سراسری انجمن های صنفی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی در روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۳/۲۹ در محل انجمن صنفی بتن آماده ایران.