ولین دوره آموزشی رانندگان تراک میکسرها

اولین دوره آموزشی رانندگان تراک میکسر روز چهارشنبه مورخ 98/05/09 با حضور تعدادی از رانندگان تراک میکسرهای واحدهای تولیدی بتن آماده استان تهران با تدریس جناب آقای مهندس رحمتی و جناب سرهنگ موسوی پناه نماینده پلیس راهور و با حضور نماینده اداره کل آموزش فنی و حرفه ای برگزار شد.

              

برگزاری دوره آموزشی بتن آماده – ویژگی ها (استاندارد ملی شماره 6044)

اولین دوره آموزشی مدیران کنترل کیفیت در روزهای یکشنبه و دوشنبه موررخ 30 و 31 تیر ماه در سالن اجتماعات این انجمن با تدریس آقای مهندس رحمتی و حضور مدیران کنترل کیفیت واحد های تولیدی برگزار شد.