ولین دوره آموزشی رانندگان تراک میکسرها

اولین دوره آموزشی رانندگان تراک میکسر روز چهارشنبه مورخ 98/05/09 با حضور تعدادی از رانندگان تراک میکسرهای واحدهای تولیدی بتن آماده استان تهران با تدریس جناب آقای مهندس رحمتی و جناب سرهنگ موسوی پناه نماینده پلیس راهور و با حضور نماینده اداره کل آموزش فنی و حرفه ای برگزار شد.