همایش و نمایشگاه MINEX 2018

هفتمین همایش و نمایشگاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران MINEX 2018

زمان : 17 لغایت 19 مهرماه 1397

مکان : مصلی امام خمینی (ره) – سالن شبستان

برگزار می گردد.