جلسه کمیته فنی انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی ایران

جلسه کمیته فنی انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی ایران با حضور آقای دکتر تدین عضو هیات مدیره انجمن بتن ایران جهت تدوین نهائی استانداردهای ASTM_C490 و ASTM_C1581 در تاریخ 98/09/13 در محل انجمن برگزار شد.

فیلم آموزشی روش چاپ حواله لاستیک ناوگان حمل و نقل شهری بعد از دریافت پیامک تخصیص سهمیه لاستیک

فیلم آموزشی صدور حواله لاستیک از سامانه utcms.ir
ابتدا باید پیامکی دال بر واجد صلاحیت شدن خودرو شما برای دریافت حواله لاستیک از سامانه UTCMS دریافت کنید. سپس برای دریافت حواله لاستیک خود به سامانه UTCMS.IR مراجعه کنید.

 

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی

مجمع عمومی عادی سالیانه که در تاریخ 1398/08/12 در محل قانونی کانون سراسری برگزار شد، بدنبال آن دستور جلسه قرائت و نسبت به موارد ذیل ذکر تصمیم گیری شد
۱- گزارش هیات مدیره، بازرس و خزانه دار مربوط به سال مالی منتهی به 1397/12/29 ارائه شد و به تصویب اعضاء رسید.
2- آقایان حسن هاشم زاده و حسن بخشی به سمت بازرس اصلی و علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند

 

جلسه کمیته فنی انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی ایران

جلسه کمیته فنی انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی ایران جهت تهیه پیشنویس استاندارد ASTM – C1074 تخمین مقاومت بتن به روش بلوغ در تاریخ 98/08/22 در محل انجمن برگزار شد.

جلسه کمیته فنی انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی ایران

جلسه کمیته فنی انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی ایران جهت تهیه پیشنویس استاندارد ASTM – C1074 تخمین مقاومت بتن به روش بلوغ در تاریخ 98/08/22 در محل انجمن برگزار شد.

 

جلسه مشترک انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی ایران و مرکز تحقیقات بتن (متب aci)

جلسه مشترک انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی ایران و مرکز تحقیقات بتن (متب aci) در روز دوشنبه مورخ 98/08/20 با موضوع “بتن آماده” در محل انجمن برگزار شد.

 

جلسه مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، اداره کل استاندارد استان تهران و انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی ایران

جلسه مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، اداره کل استاندارد استان تهران و انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی ایران در روز یکشنبه مورخ 98/08/19 در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خصوص آموزش پرسنل شاغل در واحد های تولیدی بتن آماده که توسط انجمن برگزار می شود مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

اولین همایش ملی سنگدانه، یازدهمین کنفرانس ملی بتن و هفدهمین همایش روز بتن

اولین همایش ملی سنگدانه، یازدهمین کنفرانس ملی بتن و هفدهمین همایش روز بتن روز های یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه مورخ 14، 15 و 16 مهر ماه سال 1398 بزرگداشت استاد احمد حامی با موضوعیت “چشم انداز توسعه بتن در صنعت ساخت در افق 1404” و با سخنرانی آقای محرم کریمی دبیر انجمن با موضوع نمونه برداری استاندارد بتن آماده و سنگدانه و همچنین با تشکیل کارگاه آموزشی با تدریس آقای مهندس علیرضا رحمتی با موضوع بررسی نقش سنگدانه و هوای گرم در کیفیت بتن آماده با توجه به چشم انداز 1404 برگزار شد.