برگزاری جلسه ای با حضور تولیدکنندگان بتن آماده دارای نشان استاندارد استان تهران در مورد مسائل مربوط به بتن آماده

بر اساس برنامه ریزی انجام شده، جلسه ای با حضور تولیدکنندگان بتن آماده دارای نشان استاندارد استان تهران روز چهارشنبه مورخ 98/06/06 از ساعت 10 الی 15 در سالن پذیرایی نیکان برگزار شد. در این جلسه رواسای انجمن های صنفی تولیدکنندگان بتن آماده استانهای اصفهان، فارس، قم و همدان نیز حضور داشتند و در مورد مسائل مربوط به بتن آماده بحث و تبادل نظر انجام شد.

 

چهارمین دوره آموزشی رانندگان تراک میکسرها

چهارمین دوره آموزشی رانندگان تراک میکسر روز یکشنبه مورخ 98/06/17 با حضور تعدادی از رانندگان تراک میکسرهای واحدهای تولیدی بتن آماده استان تهران با تدریس جناب سرهنگ موسوی پناه نماینده پلیس راهور و جناب آقای مهندس رحمتی و با حضور نماینده اداره کل آموزش فنی و حرفه ای برگزار شد.

 

 

سومین دوره آموزشی رانندگان تراک میکسرها

سومین دوره آموزشی رانندگان تراک میکسر روز یکشنبه مورخ 98/06/10 با حضور تعدادی از رانندگان تراک میکسرهای واحدهای تولیدی بتن آماده استان تهران با تدریس جناب سرهنگ موسوی پناه نماینده پلیس راهور و جناب آقای مهندس رحمتی و  با حضور نماینده اداره کل آموزش فنی و حرفه ای برگزار شد.

    

دوره آموزشی بتن آماده – ویژگی ها (استاندارد ملی شماره 6044)

دوره آموزشی بتن آماده – ویژگی ها (استاندارد ملی شماره 6044)
برای مدیران کنترل کیفیت واحد های تولیدکننده سیمان در روزهای چهار شنبه مورخ 98/05/23 و پنج شنبه مورخ 98/05/24 در سالن اجتماعات این انجمن با تدریس آقای مهندس رحمتی برگزار شد.

دومین دوره آموزشی رانندگان تراک میکسرها

دومین دوره آموزشی رانندگان تراک میکسر روز یکشنبه مورخ 98/05/27 با حضور تعدادی از رانندگان تراک میکسرهای واحدهای تولیدی بتن آماده استان تهران با تدریس جناب سرهنگ موسوی پناه نماینده پلیس راهور و جناب آقای مهندس رحمتی و با حضور نماینده اداره کل آموزش فنی و حرفه ای برگزار شد.

ولین دوره آموزشی رانندگان تراک میکسرها

اولین دوره آموزشی رانندگان تراک میکسر روز چهارشنبه مورخ 98/05/09 با حضور تعدادی از رانندگان تراک میکسرهای واحدهای تولیدی بتن آماده استان تهران با تدریس جناب آقای مهندس رحمتی و جناب سرهنگ موسوی پناه نماینده پلیس راهور و با حضور نماینده اداره کل آموزش فنی و حرفه ای برگزار شد.