تماس با انجمن بتن ایران

انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی ایران
آدرس:تهران، بلوار آیت الله کاشانی، خیابان بهنام، کوچه شانزدهم، پلاک 6
تلفن: 5-44009041
فکس: 44087232
تلگرام: 09376120166
کد پستی: 1471713351

 

 

همچنین شما می توانید با استفاده از فرم زیر برای انجمن ایمیل ارسال نمایید.